Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Δωρεάν χορήγηση βιβλίου (02-05-2007)

Δωρεάν χορήγηση βιβλίου (02-05-2007)

Αριθ. Πρωτ. 2011
Κομοτηνή 2-5-2007

 

ΠΡΟΣ:
Την Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚομοτηνήΘΕΜΑ: Δωρεάν χορήγηση βιβλίου 

Σας γνωρίζουμε ότι ύστερα από σχετικό αίτημα υπαλλήλων – συναδέλφων Μηχανικών της Υπηρεσίας σας, για την προμήθεια ενός τεύχους του βιβλίου "ΕΔΑΦΟΣ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ" του Τοπογράφου Μηχανικού Ευσταθίου Βέττα, από την Βιβλιοθήκη του Τμήματός μας, εξαιτίας του γεγονότος ότι η έκδοσή του έχει εξαντληθεί και δεν διατίθεται πλέον στη ελεύθερη αγορά.

Η Δ/σα Επιτροπή του Τμήματος με την αριθ. /2007 Απόφασή της, εκτιμώντας ότι το περιεχόμενό του εξυπηρετεί τις τρέχουσες υπηρεσιακές σας ανάγκες και επομένως θα τύχει της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης του από την Υπηρεσία σας, αποφάσισε να σας το χορηγήσει δωρεάν.

Κατόπιν των ανωτέρω, το παραπάνω βιβλίο δύναται να το παραλάβει υπάλληλος της Υπηρεσίας σας από Γραφεία του ΤΕΕ Θράκης αφού προηγουμένως υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Παπαθανασίου