Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Επιστολή ΤΕΕ-Θράκης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για παράταση των προθεσμιών ένταξης στον Ν. 4495/17

Επιστολή ΤΕΕ-Θράκης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για παράταση των προθεσμιών ένταξης στον Ν. 4495/17