Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Επιτροπές Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων (01-06-2007)

Επιτροπές Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων (01-06-2007)

Αριθ. Πρωτ. 2563-2564-2565-2566
Κομοτηνή 1-6-2007

 

ΠΡΟΣ:
1. κ Αλέξανδρο Κοντό, Υφυπουργό Γεωργικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ξάνθη
2. κ Σταύρο Κελέτση, Βουλευτή Ν. Έβρου
3. κ Γεώργιο Ντόλιο, Βουλευτή Ν. Έβρου
4. κ Φίλιππο Τσαλίδη, Βουλευτή Ν. ΞάνθηςΘΕΜΑ: Επιτροπές Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων

Αγαπητέ κ. Βουλευτή

Σας γνωστοποιούμε τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η σύσκεψη των πολιτικών εκπροσώπων της Θράκης, που πραγματοποιήθηκε την 5/3/2007 στην Νομαρχία Ροδόπης, με θέμα συζήτησης τις διώξεις των μελών των Επιτροπών ελέγχου και την αλλαγή – βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των ιδιωτικών επενδύσεων που επιδοτούνται με δημόσιες δαπάνες, στην οποία προσκληθήκατε αλλά για λόγους ανωτέρας βίας όπως μας πληροφορήσατε δεν κατέστη δυνατό να συμμετάσχετε.

Ειδικότερα οι παρευρισκόμενοι Βουλευτές, Νομάρχες και Πρόεδροι Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Θράκης, ομόφωνα κατέληξαν στα εξής: 

1. Ότι κατά την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων στην περιοχή της Θράκης προέκυψαν ομολογουμένως πολλά προβλήματα, που οφείλονταν στην αφερεγγυότητα ορισμένων επενδυτών, στην ασάφεια των σχετικών διατάξεων και κυρίως στην έλλειψη συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου για τις Επιτροπές Ελέγχου.

2. Αποτέλεσμα των παραπάνω αδυναμιών υπήρξε η επιλεκτική παραπομπή μελών των Επιτροπών Ελέγχου σε δίκες, ορισμένες εκ των οποίων κατέληξαν σε εξοντωτικές καταδικαστικές αποφάσεις, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του συνδικαλιστικού Οργάνου των διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων με εξάμηνη αποχή από τα Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου των Ιδιωτικών Επενδύσεων της Θράκης,.

3. Ότι η αναπτυσσόμενη από ΜΜΕ σκανδαλολογία για τις ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό Νόμο και επιδοτηθεί στην Θράκη, υπονομεύει την αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής.

4. Την αδήριτη και επείγουσα ανάγκη αναθεώρησης του υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου στην κατεύθυνση ισχυροποίησης του μηχανισμού ελέγχου των ιδιωτικών επενδύσεων και της ταυτόχρονης διασφάλισης του δημοσίου χρήματος.

5. Υποβολή σχετικής επερώτησης στην Βουλή προς τους αρμόδιους Υπουργούς προκειμένου να ληφθούν τα προσήκοντα μέτρα από την Κυβέρνηση.

Σε συνέχεια των παραπάνω διαπιστώσεων και προς υλοποίηση της απόφασης της παρ.5 σας αποστέλλουμε συνημμένα κείμενο επερώτησης, η οποία συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Δ/σα Επιτροπή του Τμήματός μας, προκειμένου να υποβληθεί και υποστηριχθεί από τους βουλευτές της Θράκης ανεξαρτήτως Κόμματος, και ενδεχομένως από συναδέλφους σας βουλευτές άλλων περιοχών της χώρας. 

Προς ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι αντίστοιχη επιστολή διεβιβάσθη σε όλους τους βουλευτές της Θράκης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Παπαθανασίου

Λήψη αρχείου: Επερώτηση για Επιτροπές Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων