Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Επιτροπές Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων (29-05-2007)

Επιτροπές Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων (29-05-2007)

Αριθ. Πρωτ. 2076
Κομοτηνή 29-5-2007

 

ΠΡΟΣ:
κ Αλέκα Πασοπούλου
Πρόεδρο ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης
Ενταύθα

 

Κοιν:
Σύνδεσμος Βιομηχάνων – Βιοτεχνών Ν. Ροδόπης
ΕνταύθαΘΕΜΑ: Επιτροπές Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων

ΣΧΕΤ: Το αριθ. Φ2/174/4-5-2007 έγγραφό Συνδέσμου Βιομηχάνων – Βιοτεχνών Ν. Ροδόπης 

Με το παραπάνω έγγραφο που συνημμένα σας αποστέλλουμε για τον λόγο ότι η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στις αρμοδιότητές σας, ο Σύνδεσμος των Βιομηχάνων και Βιοτεχνών Ν. Ροδόπης, επικαλούμενος τα προβλήματα που προκαλεί η αποχή των Μηχανικών από τις Επιτροπές Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων, στην υλοποίηση εγκεκριμένων προγραμμάτων που βρίσκονται στο στάδιο της αποπεράτωσης των εργασιών, παρακαλεί για την κατανόηση και λύση της παραπάνω απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων Διπλωματούχων Μηχανικών .

Στο βαθμό και την έκταση που το συγκεκριμένο θέμα άπτεται των πλαισίων της θεσμικής οριοθέτησης των σκοπών και δράσεων του ΤΕΕ , τέθηκε για ενημέρωση στα μέλη της Δ/σας Επιτροπής του Τμήματος. Ειδικότερα για να εξετασθεί από απόψεως των επιπτώσεων στην ανάπτυξη της περιοχής μέσα στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου κατασκευής έργων με δημόσια επιδότηση στην κατεύθυνση της προστασίας του δημοσίου χρήματος αλλά και της διασφάλισης των εμπλεκόμενων Μηχανικών. 

Η Δ/σα Επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι για την λήψη οιασδήποτε απόφασης, είναι απαραίτητο να λάβει υπόψη της και τις δικές σας θέσεις στο ζήτημα. 

Στην κατεύθυνση μάλιστα να υπηρετηθεί η κοινή πορεία και προσπάθεια του ΤΕΕ Θράκης και της ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης που ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα με εξαιρετικά αποτελέσματα, προτείνουμε στο Διοικητικό σας Συμβούλιο, την από κοινού συζήτηση του θέματος στην αμέσως προσεχή Συνεδρίαση της Δ/σας Επιτροπής του Τμήματος μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Παπαθανασίου

Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png