Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Οι θέσεις του ΤΕΕ-Θράκης για την Αναθεώρηση του Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. , 05-03-2014

Οι θέσεις του ΤΕΕ-Θράκης για την Αναθεώρηση του Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. , 05-03-2014

 

Για να δείτε τις θέσεις του ΤΕΕ-Θράκης για την Αναθεώρηση του Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. πατήστε εδώ