Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Ορισμός Πραγματογνώμονα (21-05-2007)

Ορισμός Πραγματογνώμονα (21-05-2007)

Αριθ. Πρωτ. 2280
Κομοτηνή 21-5-2007

 

ΠΡΟΣ:
Την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Γ. Κακουλίδη 1 - ΚομοτηνήΘΕΜΑ: Ορισμός Πραγματογνώμονα

Σχετ:
1. Το αριθ. 5330/04-08-2006 έγγραφό σας 
2. Το αριθ. 2676/27-04-2007 έγγραφό σας

Σε απάντηση του παραπάνω (β) σχετικού σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με το αριθ. (α) σχετικό ζητήσατε από το Τμήμα μας, τον ορισμό Πραγματογνώμονα για την εκπόνηση Έκθεσης Πραγματογνωμοσύνης που θα περιλαμβάνει την αναλυτική καταγραφή των χαρακτηριστικών και των τρόπων χρήσης καθώς και την εκτίμηση του κόστους των μηχανημάτων Εταιρείας εγκαταστημένης στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής.

Συγκεκριμένα όπως ενημερωθήκαμε σε τηλεφωνική μας επικοινωνία από την υπάλληλο σας κ. Μαρία Λειβαδιώτου, δεδομένου ότι στο παραπάνω σχετικό δεν αναφερόταν τα στοιχεία της Εταιρείας και του ιδιοκτήτη της, η έκθεση πραγματογνωμοσύνης αφορά τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕΒΕ (HELCO). 

Όπως γνωρίζετε από πρόσφατες συνεργασίες μας για παρόμοιες περιπτώσεις, για την εκπόνηση Πραγματογνωμοσύνης από εγγεγραμμένα μέλη του Τμήματος μας, επιβάλλεται από τις ισχύουσες διατάξεις του καταστατικού λειτουργίας μας η καταβολή αμοιβής στον Πραγματογνώμονα για το παρασχεθέν έργο του. 

Η παραπάνω προϋπόθεση καθιστά απαραίτητη την συναίνεση του επισπεύδοντα ο οποίος προκαταβάλλει τμήμα της παραπάνω αμοιβής στην Τράπεζα Ελλάδος για την έναρξη εκπόνησής της Πραγματογνωμοσύνης.

Για τους παραπάνω λόγους επικοινωνήσαμε αμέσως και ενημερώσαμε τηλεφωνικά για τις οικονομικές υποχρεώσεις που θα πρέπει να αναλάβει η εν λόγω Εταιρεία τον διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας (σύμφωνα με τις πληροφορίες μας) κ. Παναγιώτη Χρόνη στην Αθήνα.

Έκτοτε και μέχρι σήμερα η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια με αποτέλεσμα να 
είναι αδύνατη η εκκίνηση διεξαγωγής της Πραγματογνωμοσύνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Παπαθανασίου