Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Παρεμβάσεις του ΤΕΕ-Θράκης σχετικά με την συνεχιζόμενη κράτηση υπερ ΕΜΠ, μετά την κατάργησή της από τον Ν. 4254/2014, 18-11-2014

Παρεμβάσεις του ΤΕΕ-Θράκης σχετικά με την συνεχιζόμενη κράτηση υπερ ΕΜΠ, μετά την κατάργησή της από τον Ν. 4254/2014, 18-11-2014

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης με έγγραφη παρέμβασή της προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Χρήστο Σπίρτζη, καλεί το ΤΕΕ να αναλάβει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες προκειμένου να διακοπεί η συνεχιζόμενη είσπραξη της κράτησης υπερ ΕΜΠ, η οποία καταργήθηκε από τον Ν. 4254/2014.

Σχετική Επιστολή  επίσης έχει αποσταλεί και σε όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Θράκης.

Λήψη Επιστολής προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ

Λήψη Επιστολής προς τις Υπηρεσίες