Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Παρέμβαση στην Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής για την ματαίωση και επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού Μελετών, 22-04-2014

Παρέμβαση στην Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής για την ματαίωση και επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού Μελετών, 22-04-2014