Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Παρέμβαση στον Δήμαρχο Κομοτηνής κ. Γ. Πετρίδη για τον αποκλεισμό των τοπικών μελετητών από διαγωνισμούς της ΔΕΥΑ Κομοτηνής, 08-10-2014

Παρέμβαση στον Δήμαρχο Κομοτηνής κ. Γ. Πετρίδη για τον αποκλεισμό των τοπικών μελετητών από διαγωνισμούς της ΔΕΥΑ Κομοτηνής, 08-10-2014