Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Παρέμβαση στον Πρόεδρο του ΤΕΕ για ενεργοποίηση - παρακολούθηση από το ΤΕΕ των εξελίξεων στο θεσμικό πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων, 21-05-2015

Παρέμβαση στον Πρόεδρο του ΤΕΕ για ενεργοποίηση - παρακολούθηση από το ΤΕΕ των εξελίξεων στο θεσμικό πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων, 21-05-2015