Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Παρέμβαση του ΤΕΕ-Θράκης στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης σχετικά με την αναθεώρηση του Οργανισμού του Δήμου, 4-12-2014

Παρέμβαση του ΤΕΕ-Θράκης στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης σχετικά με την αναθεώρηση του Οργανισμού του Δήμου, 4-12-2014