Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Προτάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-Θράκης για την αντιμετώπιση των ασφαλιστικών προβλημάτων των Διπλωματούχων Μηχανικών, 16-12-2014

Προτάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-Θράκης για την αντιμετώπιση των ασφαλιστικών προβλημάτων των Διπλωματούχων Μηχανικών, 16-12-2014