Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Προτάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-Θράκης για την "Τροποποίηση του Θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων του ΤΕΕ", 04-05-2015

Προτάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-Θράκης για την "Τροποποίηση του Θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων του ΤΕΕ", 04-05-2015