Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Προτάσεις του ΤΕΕ-Θράκης στην διαβούλευση του ΥΠΟΜΕΔΙ για το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025 (ΣΠΕΜ) 2η Φάση, 05-06-2014

Προτάσεις του ΤΕΕ-Θράκης στην διαβούλευση του ΥΠΟΜΕΔΙ για το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025 (ΣΠΕΜ) 2η Φάση, 05-06-2014