Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Πρόταση του ΤΕΕ-Θράκης προς την Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ροδόπης για συγκρότησης Ομάδας Εργασίας (21-04-2009)

Πρόταση του ΤΕΕ-Θράκης προς την Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ροδόπης για συγκρότησης Ομάδας Εργασίας (21-04-2009)

Πρόταση του ΤΕΕ-Θράκης προς την Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Ροδόπης για συγκρότησης Ομάδας Εργασίας με θέμα την μετά από διερεύνηση υπόδειξη καταλλήλου χώρου για εγκατάσταση Μονάδας επεξεργασίας-ανακύκλωσης προϊόντων εκσκαφών.

Λήψη αρχείου: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας