Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας παρακολούθησης της εκπόνησης της Μελέτης "Κυκλοφοριακή Μελέτη του Δήμου Αλεξανδρούπολης", 29-10-2014

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας παρακολούθησης της εκπόνησης της Μελέτης "Κυκλοφοριακή Μελέτη του Δήμου Αλεξανδρούπολης", 29-10-2014

 

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την επεξεργασία – παραγωγή και κατάθεση θέσεων του ΤΕΕ-Θράκης στην εκπονούμενη Μελέτη «Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Λήψη Εγγράφου προς τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης

Λήψη Εγγράφου προς τα μέλη της Ο.Ε.