Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Σύσκεψη Διοικουσών Επιτροπών στο Καρπενήσι (10-04-2009)

Σύσκεψη Διοικουσών Επιτροπών στο Καρπενήσι (10-04-2009)

Πρόταση του ΤΕΕ-Θράκης για τα θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν στην Κοινή Σύσκεψη των Διοικουσών Επιτροπών στο Καρπενήσι (15-16 και 17 Μαΐου 2009)

Λήψη αρχείου: Σύσκεψη Διοικουσών Επιτροπών