Αρχή Θέσεις Παρεμβάσεις Προέδρου Επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για την Ανέγερση προκατασκευασμένου κτιρίου (ΠΡΟΚΑΤ) τμήματος Συνοριακής Φύλαξης και Αστυνομικού Τμήματος Φερών Αλεξανδρούπολης (16-03-2011)

Επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για την Ανέγερση προκατασκευασμένου κτιρίου (ΠΡΟΚΑΤ) τμήματος Συνοριακής Φύλαξης και Αστυνομικού Τμήματος Φερών Αλεξανδρούπολης (16-03-2011)