Αρχή Θέσεις Παρεμβάσεις Προέδρου Επιστολή προς τους Δημάρχους της Θράκης για την ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών στήριξης του τεχνικού επιστημονικού δυναμικού της περιοχής, 22-05-2012

Επιστολή προς τους Δημάρχους της Θράκης για την ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών στήριξης του τεχνικού επιστημονικού δυναμικού της περιοχής, 22-05-2012