Αρχή Θέσεις Παρεμβάσεις Προέδρου Επιστολή στον Γ.Γ. Περιφέρειας ΑΜ-Θ για τις επιφυλάξεις του ΤΕΕ-Θ σχετικά με την νομιμότητα της ένταξης της εξορυκτικής δραστηριότητας χρυσού στο Πέραμα στον Ν. 3894/2010 (Fust Track), 18-04-2014

Επιστολή στον Γ.Γ. Περιφέρειας ΑΜ-Θ για τις επιφυλάξεις του ΤΕΕ-Θ σχετικά με την νομιμότητα της ένταξης της εξορυκτικής δραστηριότητας χρυσού στο Πέραμα στον Ν. 3894/2010 (Fust Track), 18-04-2014