Αρχή Θέσεις Παρεμβάσεις Προέδρου Επιστολή για το νέο ασφαλιστικό προς Τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (01-07-2010)

Επιστολή για το νέο ασφαλιστικό προς Τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (01-07-2010)