Αρχή Θέσεις Παρεμβάσεις Προέδρου Επιστολή προς την Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης για το Εθνικό Πάρκο Α.Μ.Θ. (16-11-2010)

Επιστολή προς την Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης για το Εθνικό Πάρκο Α.Μ.Θ. (16-11-2010)