Αρχή Θέσεις Παρεμβάσεις Προέδρου Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. για την ανάπτυξη της Θράκης (21-02-2011)

Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. για την ανάπτυξη της Θράκης (21-02-2011)