Αρχή Θέσεις Παρεμβάσεις Προέδρου Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για την «Αναμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου Ανάθεσης και Εκπόνησης Μελετών και συναφών Υπηρεσιών» (05-08-2010)

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για την «Αναμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου Ανάθεσης και Εκπόνησης Μελετών και συναφών Υπηρεσιών» (05-08-2010)