Αρχή Θέσεις Παρεμβάσεις Προέδρου Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για την Εγνατία οδό Α.Ε. (12-11-2010)

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για την Εγνατία οδό Α.Ε. (12-11-2010)