Αρχή Θέσεις Παρεμβάσεις Προέδρου Επιστολή προς τον Υπουργό Πολιτισμού για το Νέο Μουσείο Αλεξ/πολης (16-03-2011)

Επιστολή προς τον Υπουργό Πολιτισμού για το Νέο Μουσείο Αλεξ/πολης (16-03-2011)