Αρχή Θέσεις Παρεμβάσεις Προέδρου Με αποδυνάμωση της μελετητικής ωριμότητας έργων κινδυνεύει η Περιφέρεια, από την ψήφιση σχετικής τροπολογίας που κατατέθηκε στην Βουλή από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (14-11-2007)

Με αποδυνάμωση της μελετητικής ωριμότητας έργων κινδυνεύει η Περιφέρεια, από την ψήφιση σχετικής τροπολογίας που κατατέθηκε στην Βουλή από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (14-11-2007)

Τον κίνδυνο να απωλέσουν την ωριμότητα ένταξης σε ευρωπαϊκά προγράμματα, έργα που οι μελέτες τους έχουν ήδη εκπονηθεί και παραληφθεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με υποβληθείσα τροπολογία του ΥΠΕΧΩΔΕ, επισημαίνει με έγγραφά του το ΤΕΕ Θράκης προς τον Υπουργό κ. Γεώργιο Σουφλιά και τους Δημάρχους και Νομάρχες της Θράκης.

Ειδικότερα επισημαίνεται στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. η ανάγκη επανεξέτασης της τροπολογίας που αφορά την υποχρέωση συμπλήρωσης – επικαιροποίησης με τις διατάξεις του Ν.3316/2005 υπαρχουσών μελετών, η οποία κατατέθηκε στην Βουλή με το σχέδιο Νόμου «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

Λήψη αρχείου: Επιστολή προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Λήψη αρχείου: Επιστολή προς Νομάρχες και Δημάρχους Θράκης