Αρχή Θέσεις Παρεμβάσεις Προέδρου Οι Θέσεις του ΤΕΕ-Θράκης για τα σχέδια ΚΥΑ και ΠΔ σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων και τους ενεργειακούς επιθεωρητές (27-01-2010)

Οι Θέσεις του ΤΕΕ-Θράκης για τα σχέδια ΚΥΑ και ΠΔ σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων και τους ενεργειακούς επιθεωρητές (27-01-2010)

Οι προτάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος στα Σχέδια ΚΥΑ "Κανονισμός Ενεργειακής Αποδόσης Κτιρίων" και ΠΔ/τος "Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων, Εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού" που δημοσίευσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως διαμορφώθηκαν μετά από σχετική εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας-Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Λήψη αρχείου: Προτάσεις για τα σχέδια ΚΥΑ και ΠΔ σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων

Λήψη αρχείου: Θέσεις ΤΕΕ Θράκης για την ΚΥΑ για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων και για το ΠΔ για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού