Αρχή Θέσεις Παρεμβάσεις Προέδρου Οι θέσεις του ΤΕΕ-Θράκης για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης Μελετών (28-01-2010)

Οι θέσεις του ΤΕΕ-Θράκης για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης Μελετών (28-01-2010)

Οι απόψεις της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος για την αποτίμηση της πεντάχρονης εφαρμογής του Ν.3316/2005 και οι Προτάσεις της για την αναμόρφωση-βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης Μελετών

Λήψη αρχείου: Προτάσεις για την αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου Ανάθεσης Μελετών του Δημοσίου