Αρχή Θέσεις Παρεμβάσεις Προέδρου Οι θέσεις του ΤΕΕ-Θράκης για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Δημοσίων Έργων (27-01-2010)

Οι θέσεις του ΤΕΕ-Θράκης για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Δημοσίων Έργων (27-01-2010)

Οι προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου των Δημοσίων Έργων όπως διαμορφώθηκαν από την Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος μετά από κοινή Σύσκεψη με τους εκπροσώπους των εργοληπτικών Οργανώσεων της περιοχής, που απεστάλησαν στο ΤΕΕ.

Λήψη αρχείου: Προτάσεις για την αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου δημοσίων έργων