Αρχή Θέσεις Παρεμβάσεις Προέδρου Παρέμβαση του ΤΕΕ-Θράκης για τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως στην Αλεξανδρούπολη (23-03-2009)

Παρέμβαση του ΤΕΕ-Θράκης για τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως στην Αλεξανδρούπολη (23-03-2009)

Παρέμβαση του ΤΕΕ-Θράκης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως στον χώρο των αποθηκών της ΚΥΔΕΠ-ΕΑΣ.

Λήψη αρχείου: Επιστολή Παρέμβασης

Λήψη αρχείου: Κείμενο Ομάδας Εργασίας