Αρχή Θέσεις Παρεμβάσεις Προέδρου Παρέμβαση του ΤΕΕ - Θράκης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής για τη Μελέτη κατασκευής στεγάστρων στα πεζοδρόμια της Πλατείας Ειρήνης (11-12-2007)

Παρέμβαση του ΤΕΕ - Θράκης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής για τη Μελέτη κατασκευής στεγάστρων στα πεζοδρόμια της Πλατείας Ειρήνης (11-12-2007)

Τις αρνητικές θέσεις του για την δυνατότητα κατασκευής στεγάστρων πάνω στα πεζοδρόμια
και μπροστά από τα καταστήματα της πλατείας Ειρήνης στην Κομοτηνή, όπως προέκυψαν
από την διερεύνηση του θέματος από Ομάδα Εργασίας, υπέβαλε το ΤΕΕ-Θράκης στον Δήμο Κομοτηνής.

Λήψη αρχείου: Επιστολή

Λήψη αρχείου: Υφιστάμενο Νομικό Πλαίσιο