Αρχή Θέσεις Παρεμβάσεις Προέδρου Σχολιασμός και Προτάσεις του ΤΕΕ-Θράκης στο Σχέδιο της ΚΥΑ "Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης" (02-05-2008)

Σχολιασμός και Προτάσεις του ΤΕΕ-Θράκης στο Σχέδιο της ΚΥΑ "Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης" (02-05-2008)

Τις απόψεις και τις προτάσεις του για το προτεινόμενο σχέδιο ΚΥΑ 
"Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης"
με ειδική αναφορά σε θιγόμενα κρίσιμα ζητήματα για την αναπτυξιακή πορεία της Θράκης
κοινοποίησε το ΤΕΕ-Θράκης στους Υπουργούς, Βουλευτές και Νομάρχες της Θράκης
καθώς και στους Δημάρχους των τριών μητροπολιτικών Δήμων της.

Λήψη αρχείου: Προτάσεις για το σχέδιο Κ.Υ.Α. «Πλαίσιο Γενικού Χωροταξικού Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης» της Χώρας

Λήψη αρχείου: Κείμενο Σχολιασμού Σχεδίου Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.

Λήψη αρχείου: Πρόταση για τις Α.Π. Ενέργειας στην Θράκη