Αρχή Θέσεις Θέσεις Μονίμων Επιτροπών Επαγγελματικών Θεμάτων & Υποστήριξης ΟΤΑ

Επαγγελματικών Θεμάτων & Υποστήριξης ΟΤΑ

Για την σύσταση της επιτροπής δείτε εδώ.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αντικείμενα σε αυτόν τον φάκελο.