Αρχή Θέσεις Θέσεις Μονίμων Επιτροπών Επιχειρηματικότητας & Διεθνών Προγραμμάτων

Επιχειρηματικότητας & Διεθνών Προγραμμάτων

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε. - Αλεξάνδρα Τριμίντζιου

Για την σύσταση της επιτροπής δείτε εδώ.