Αρχή Θέσεις Θέσεις Μονίμων Επιτροπών Παρακολούθησης Εθνικών και Διεθνών Προγραμμάτων

Παρακολούθησης Εθνικών και Διεθνών Προγραμμάτων

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε. - Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Για την σύσταση της επιτροπής δείτε εδώ.