15.01.2008

Πρόγραμμα Δράσης ΤΕΕ Θράκης, 2007-2009 (15-01-2008)

Με ομόφωνη απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, στην τρίτη τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2007, στην αίθουσα της Αντιπροσωπείας - Εκδηλώσεων του νέου ιδιόκτητου κτιρίου του ΤΕΕ (Παρνασσού 6 – Κομοτηνή), εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Δράσης του ΤΕΕ Θράκης για την περίοδο 2007-2009.