14.07.2022

Επιστολή ΤΕΕ-Θράκης «Αίτημα παράτασης προθεσμίας υποχρεωτικής υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίων για τα έργα του “Εξοικονομώ 2021”»

Επιστολή ΤΕΕ-Θράκης «Αίτημα παράτασης προθεσμίας υποχρεωτικής υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίων για τα έργα του “Εξοικονομώ 2021”»

Συνημμένα αρχεία