28.07.2023

Επιστολή ΤΕΕ-Θράκης σχετικά με την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών στην παλαιά πόλη της Ξάνθης

Επιστολή ΤΕΕ-Θράκης Σχετικά με την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών στην παλαιά πόλη της Ξάνθης