Ενημέρωτικη εκδήλωση για την πορεία κατασκευής του Διαδριατικού Αγωγού Φ.Α. (Trans Adriatic Pipeline - TAP)

Πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Θράκης στην Κομοτηνή, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας, Φυσικών Πόρων, Κοινωνικής & Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας του ΤΕΕ-Θράκης, ενημέρωση για την πορεία κατασκευής του Διαδριατικού Αγωγού Φ.Α. (Trans Adriatic Pipeline - TAP).

Τα θέματα που κυριάρχησαν ήταν

• ο ΤΑΡ ως ευρωπαϊκό σκέλος του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και η θέση/σημασία του για την Ελλάδα,
• το Modus Operandi και το ελληνικό νομικό πλαίσιο του ΤΑΡ.
• οι Ζώνες Περιορισμού και Διαβούλευσης.
• οι Κατηγορίες Παραβάσεων και οι Ζώνες Περιορισμών Δόμησης.
• οι Δραστηριότητες εντός Ζωνών Διαβούλευσης.

Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους της εταιρείας κ. Σπύρο Νάκο, υπεύθυνο Τοπικών Κοινωνιών για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και κ. Γιώργο Χασάπη, μηχανικό Συντήρησης και Λειτουργίας του Αγωγού για την ενημέρωση που παρείχαν.