12.05.2005
Κατηγορία Δραστηριότητας

Αδρανή υλικά

Αδρανή υλικά

Ημερομηνία σύστασης: 12 Μαΐου 2005

Τόπος υλοποίησης: Ξάνθη-Ροδόπη

Μέλη ομάδας:

Λιανουρίδης

Γαλόπουλος

Μυλωνάς