01.06.2005
Κατηγορία Δραστηριότητας

Ιστοσελίδα ΤΕΕ Θράκης

Ιστοσελίδα ΤΕΕ Θράκης

Ημερομηνία σύστασης: 1 Ιουνίου 2005

Τόπος υλοποίησης: Θράκη

Μέλη ομάδας:

Νικόλαος Γαλάνης

Αθανάσιος Τσιακπίνης

Κώστας Χουβαρδάς