03.11.2004
Κατηγορία Δραστηριότητας

Νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα ορυχεία Περάματος (χρυσός)

Νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα ορυχεία Περάματος (χρυσός)

Ημερομηνία σύστασης: 3 Νοεμβρίου 2004

Τόπος υλοποίησης: Πέραμα Έβρου

Μέλη ομάδας:

Τριανταφυλλίδης

Παρασκευόπουλος

Αρίκας