01.08.2006
Κατηγορία Δραστηριότητας

ObseMedi "Οργάνωση και προώθηση ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την προστασία των ακτών της Μεσογείου"

ObseMedi "Οργάνωση και προώθηση ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την προστασία των ακτών της Μεσογείου"

Ημερομηνία σύστασης: 1 Ιουνίου 2006

Τόπος υλοποίησης: Θράκη

Μέλη ομάδας:

Δημήτριος Πετρίδης

Στυλιανός Σκιάς

Στέφανος Εξουζίδης

Κωνσταντίνος Ζιώγας