09.12.2021
Κατηγορία Δραστηριότητας

Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο χώρο της Θράκης

Με απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης επέλεξε, κατόπιν πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως μέλη της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση του ΤΕΕ-Θράκης στο ζήτημα των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο χώρο της Θράκης τα κάτωθι άτομα:

- Γιαννίκης Βασίλειος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, Ξάνθη

- Λαγκάζαλης Χαρίλαος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Κομοτηνή

- Κυρτζίδου Σταυρούλα, Μηχανολόγος Μηχανικός, Αλεξανδρούπολη

- Παπαλαμπίδης Ζήσης, Πολιτικός Μηχανικός, Ορεστιάδα

- Χατζηαντωνίου Ζαφείριος, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, Κομοτηνή

Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-Θράκης κ. Αδαμάντιος Παπαδόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός