16.12.2009

σεμινάριο "Βασικές Αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και χρηματοδότησης μικρομεσαίας επιχείρησης", Αλεξανδρούπολη

Το ΤΕΕ-Θράκης σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΦΕΑΣ» που έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη, πραγματοποίησε Σεμινάριο με θέμα «Βασικές αρχές οργάνωσης, λειτουργίας και χρηματοδότησης μικρομεσαίας επιχείρησης».

Το παραπάνω Σεμινάριο ήταν ενταγμένο στο Πρόγραμμα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 Έτους 2008 του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Το Σεμινάριο διεξήχθηκε στην Αλεξανδρούπολη από τις 13 Νοεμβρίου έως τις 16 Δεκεμβρίου 2009 και το παρακολούθησαν είκοσι ένας (21) εργαζόμενοι από δέκα τρεις (13) τεχνικές επιχειρήσεις και Γραφεία της περιοχής.

Το σύνολο των ωρών κατάρτισης ανά εργαζόμενο ήταν 50 ώρες.
Τόπος εκδήλωσης: Αλεξανδρούπολη