01.02.2013

σεμινάριο "Νέοι Μηχανικοί", Ξάνθη, 31-01&01-02-2013

Σεμινάριο «Νέοι Μηχανικοί» στην Ξάνθη

Πέμπτη 31/1/2013 και την Παρασκευή 1/2/2013

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Περιφερειακού Τμήματος Θράκης, μετά το έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από συναδέλφους μηχανικούς για το πρωτοποριακό Σεμινάριο «Νέοι Μηχανικοί» που έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου του 2012, αποφάσισε την επανάληψή του στην πόλη της Ξάνθης την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013.

Το Σεμινάριο, που το παρακολούθησαν 70 συνάδελφοι, διοργανώθηκε από το ΤΕΕ-Θράκης με την ενεργό συμμετοχή της Μόνιμης Επιτροπής Νέων Μηχανικών και την Νομαρχιακή Επιτροπή Ξάνθης, και με τη συνδρομή και τη βοήθεια των εισηγητών οι οποίοι για άλλη μία φορά στήριξαν το έργο του Επιμελητηρίου.

Από πλευράς εισηγητών, υπήρξαν πέντε νέοι ομιλητές οι οποίοι αντικατέστησαν στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες τους συναδέλφους τους του προηγούμενου. Ο Νικόλαος Ζερνίδης Α.Μ., ο Γεώργιος Στυλιανίδης Η.Μ., Παναγιώτης Ψάλτης από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας Α.Μ.Θ., η Δέσποινα Μούργου από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ν. Ξάνθης και ο Κωνσταντίνος Τσιακμάκας Πυραγός από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Ξάνθης.

Δηλώσεις του Προέδρου του ΤΕΕ-Θράκης κ. Νικόλαου Παπαθανασίου:

«Το ΤΕΕ-Θράκης στην κατεύθυνση της θεσμικής του υποχρέωσης να υπηρετεί τις ανάγκες για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών του, οργάνωσε και πραγματοποιεί για τρίτη φορά το σεμινάριο εγκλιματισμού των νέων μηχανικών στο επαγγελματικό περιβάλλον τους

Το πρώτο Σεμινάριο διεξήχθη στην Ξάνθη τον Νοέμβριο του 2009 και το δεύτερο στην Κομοτηνή τον Σεπτέμβριο του 2012. Η πόλη διεξαγωγής του ορίζεται κάθε φορά, ανάλογα με την προέλευση των ενδιαφερομένων να το παρακολουθήσουν, μετά από δημοσιοποίηση σχετικής πρόσκλησης συμμετοχής.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή απαραίτητων γνώσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, οι οποίες δεν διδάσκονται κατά την διάρκεια των σπουδών τους στις Πολυτεχνικές Σχολές και ικανοποιούν κοινές ανάγκες των περισσοτέρων ειδικοτήτων των διπλωματούχων μηχανικών (πολιτικοί , αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγοι κα).

Η δομή και η οργάνωση του σεμιναρίου χαρακτηρίζεται από τις εξής κατευθύνσεις:

  • Όλοι οι εισηγητές προέρχονται από το δυναμικό του ΤΕΕ-Θράκης αλλά και από υπηρεσίες της περιοχής που εμπλέκονται στις διαδικασίες αδειοδότησης και παρακολούθησης τεχνικών μελετών και έργων. Η αντιμετώπιση αυτή εξασφαλίζει την δυνατότητα της περιοδικής του επανάληψης σε τακτά χρονικά διαστήματα σε όλες τις πόλεις της Θράκης, μετά από επικαιροποίηση των εισηγήσεων τους με ότι νεώτερο έχει προκύψει στην τεχνική νομοθεσία και τις προδιαγραφές εκπόνησης μελετών και έργων.
  • Την βελτίωση των εισηγήσεων και την επέκταση της θεματολογίας του Σεμιναρίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις των ίδιων των νέων μηχανικών που γνωρίζουν καλλίτερα από οποιονδήποτε, τις πραγματικές τους ανάγκες και τα προβλήματα που συναντούν στην άσκηση του επαγγέλματός.
  • Την αντιμετώπιση ειδικών τεχνικών ιδιομορφιών της Θράκης (ιδιοκτησιακό καθεστώς, προστατευόμενες περιοχές κα).

Οι παραπάνω καινοτομίες του Σεμιναρίου αποτελούν την αιτία που και άλλα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ (Πελοποννήσου, Κέρκυρας κα) όπως μας πληροφόρησαν έχουν αποφασίσει να το διοργανώσουν στις περιοχές τους.

Η  πραγματοποίηση του σημερινού Σεμιναρίου επιτεύχθηκε με την ενεργή συμμετοχή των μελών της Μόνιμης Επιτροπής Νέων Μηχανικών και της Νομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης του ΤΕΕ-Θράκης.

Καθοριστική όμως για την επιτυχία του Σεμιναρίου, υπήρξε η πρόθυμη ανταπόκριση των εισηγητών στην πρόσκλησή μας οι οποίοι χωρίς καμία οικονομική απαίτηση με την υψηλή γνώση και κατάρτισή τους στα θέματα που ανέπτυξαν, ανέβασαν πολύ ψηλά τον ποιοτικό δείκτη του Σεμιναρίου.»

Δηλώσεις των νέων εισηγητών:

Νικόλαος Ζερνίδης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

«Ανάλυση θεσμικού πλαισίου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου  (ΚΕΝΑΚ) και η εφαρμογή του»

«Βασικός άξονας της εισήγησης είναι η παρουσίαση του ΚΕΝΑΚ. Το πώς προέκυψε αυτός ο κανονισμός ο οποίος στηρίχθηκε στις ευρωπαϊκές οδηγίες και στην ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία και στις εφαρμοστικές διατάξεις που βγήκαν για τη χρησιμοποίησή του στα πλαίσια των μελετών που κάνουνε οι μηχανικοί για τις οικοδομικές άδειες. Επισημαίνω όμως πως έγκειται αναθεώρηση του κανονισμού, οπότε αυτό που θα παρουσιάσω εδώ, θα είναι αυτό που ισχύει έως σήμερα καθώς θα γίνουν τροποποιήσεις. Όσον αφορά τους νέους μηχανικούς αυτό που θέλω να πω είναι ότι από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού το συμπέρασμα που βγαίνει είναι το ότι απαιτείται πλέον άμεση συνεργασία των ειδικοτήτων των μηχανικών».

Γεώργιος Στυλιανίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

«Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη»

«Στη σημερινή μου παρουσίαση θα αναπτύξω τις απαιτούμενες προδιαγραφές για μια πλήρη σύνταξη και παρουσίαση κάθε είδους ηλεκτρολογικών μελετών που συναντά ο μηχανικός σε κτιριακά έργα. Οι νέοι μηχανικοί θα πρέπει καταρχήν να έχουν πεποίθηση στον εαυτό τους, να είναι έτοιμη για τη δουλειά τους και να μη φοβούνται την εργασία και την ευθύνη.»

Παναγιώτης Ψάλτης

Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδοτήσεων Διεύθυνσης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

«Η εισήγηση αφορά μία σύντομη ενημέρωση προς του νέους μηχανικούς για τα θέματα και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης. Θα επικεντρωθούμε κυρίως στην αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων όπου υπάρχει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που τείνει στην κατεύθυνση της απλοποίησης της αδειοδότησης. Θα παρουσιάσω επίσης τη νέα νομοθεσία και τη διαδικασία αδειοδότησης προσπαθώντας να δώσω ερμηνεία σε όλα τα θέματα όπου εμπλέκονται οι μηχανικοί με αυτά τα αντικείμενα».

Κωνσταντίνος Τσιακμάκας, Πυραγός

Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Ξάνθης

«Θα μιλήσω στους νέους μηχανικούς για θέματα ενεργητικής πυροπροστασίας – πυρασφάλεια -  όσον αφορά τα μέτρα ενεργητικής τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με την σήμανση και την καταστολή των πυρκαγιών σε κτίρια. Θα μιλήσω για τη νομοθεσία, τι πρέπει να γνωρίζει ένας μηχανικός, πώς να κινηθεί προκειμένου να έρθει σε επαφή με την πυρασφάλεια του νομού του. Υπάρχουν οι διατάξεις, τα προεδρικά διατάγματα, οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν να κάνουν με κάθε λογής κτίριο από κατοικίες μέχρι βιομηχανίες, πρατήρια υγρών καυσίμων, μεικτά πρατήρια καυσίμων με υγραέριο που έχει μπει πρόσφατα στη ζωή μας. Θα δούμε πως προσεγγίζουμε τη νομοθεσία, πως μπαίνουμε μέσα σε ένα κείμενο νομοθεσίας και τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε από πλευράς ενεργητικής πυροπροστασίας όπως και τι πρέπει να κάνει η πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να μας βοηθήσει για να αντιμετωπίσουμε τη δουλειά μας όσο το δυνατόν καλύτερα».

Δέσποινα Μούργου

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ν. Ξάνθης

«Στην ομιλία μου αναπτύσσω τη νέα υγειονομική διάταξη σχετικά για την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για να ενημερωθούν οι νέοι μηχανικοί στα νέα δεδομένα που προβλέπονται από αυτήν. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήδη το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει στην έκδοση δύο διευκρινιστικών εγκυκλίων και είμαστε σε αναμονή για την έκδοση της τρίτης διευκρινιστικής οι οποίες είναι απαραίτητες όπως και αυτές που θα ακολουθήσουν, προκειμένου να απαντηθούν τα πολλά ερωτηματικά που αφήνει η νέα διάταξη».