30.05.2011

σεμιναρίο "Σχεδιασμός κτιρίων σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες", Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη

Σχεδιασμός κτιρίων σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες

Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα το «Σχεδιασμό κτιρίων σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες», διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Περιφερειακό Τμήμα Θράκης στην Ξάνθη και στην Αλεξανδρούπολη, αντίστοιχα στις 29 και 30 Μαΐου 2011. Πρόκειται για ένα σεμινάριο στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των μηχανικών, που αφορά κατά κύριο λόγο τους συναδέλφους πολιτικούς μηχανικούς καθώς αποτελεί σημαντική αλλαγή των κανονισμών για τον υπολογισμό του φέροντα οργανισμού των κατασκευών. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ-Θράκης, κ. Αργύρης Πλέσιας, ανέφερε ότι οι αλλαγές που επέρχονται αποτελούν τομή στην διαδικασία κατασκευής των κτιρίων καθώς αφορούν το σύνολο του φέροντα οργανισμού ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής (οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, τοιχοποιία, ξύλο κ.λπ.).

Ομιλητές:

Θ. Ρουσάκης

Δρ Πολιτικός Μηχανικός, λέκτορας Δ.Π.Θ.

Βασικές Αρχές Ευρωκωδίκων – Δράσεις – Φορτίσεις

Α. Καραμπίνης

Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Η μετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον EC2

Λ. Βασιλειάδης

Δρ Πολ. Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Μ. Φαββατά

Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας  Δ.Π.Θ.

Η μετάβαση από τον ΕΑΚ στον EC8

Α. Μπαλτζοπούλου

Δρ Πολ. Μηχανικός, Επ. Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες – Κανόνες όπλισης κατά EC2 και EC8

Κ. Χαλιορής

Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Ειδικά θέματα και εφαρμογή οριακών καταστάσεων αστοχίας και λειτουργικότητας

Χρ. Καραγιάννης

Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Αποτίμηση και επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές με βάση τον EC8 και ΚΑΝ. ΕΠΕ.

Ν. Κλήμης

Δρ Πολ. Μηχανικός, Αν.Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Γενικές αρχές σχεδιασμού θεμελιώσεων με τον EC7

Ι. Μάρκου

Δρ Πολ.Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές σύμφωνα με τον EC7

Δηλώσεις του προέδρου του ΤΕΕ-Θράκης κ. Αργύρη Πλέσια

«Τα δύο αυτά σεμινάρια που οργάνωσε το ΤΕΕ-Θράκης, έχουν στόχο να κάνει γνωστό στους συναδέλφους κυρίως πολιτικούς μηχανικούς, που ασχολούνται δηλαδή με τον υπολογισμό κατασκευών τις νέες υποχρεώσεις που επέρχονται με την αλλαγή των κανονισμών, από τους παλαιούς κανονισμούς σε αυτούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, που είναι οι γνωστοί Ευρωκώδικες. Με αυτούς τους κανονισμούς αυτούς είμαστε υποχρεωμένοι να σχεδιάζουμε από την αρχή του 2011, όπως και όλη η Ευρώπη, μια και έχουν εξαντληθεί οι παρατάσεις που κατά καιρούς έχουνε δοθεί. Οι Ευρωκώδικες αποτελούν ένα πολύ σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στον υπολογισμό του Φ.Ο. όλων των κατασκευών από σκυρόδεμα, από σίδηρο, από ξύλο, από φέρουσα τοιχοποιία, ουσιαστικά δηλαδή αφορούν το σύνολο του έργου του πολιτικού μηχανικού. Αποτελούν μία σημαντική τομή στα όσα ξέρουμε αυτή τη στιγμή και θα έλεγα σε πολλά σημεία μια σημαντική αλλαγή, που αντιμετωπίζει με πολύ πιο σύγχρονο μάτι δράσεις ειδικού τύπου, όπως ο σεισμός και αναφέρομαι εδώ στον Ευρωκώδικα 8 για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου, όπως και στον Ευρωκώδικα 7 για τον σχεδιασμό των θεμελιώσεων. Όλα αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν στο σεμινάριο αν και είναι προφανές ότι η έκτασή τους δε μπορεί να καλυφθεί μέσα σε μία ημέρα. Το ΤΕΕ-Θράκης έχει κάνει ήδη κάποιες παρόμοιες εκδηλώσεις και προβλέπουμε συνεχιζόμενη διαδικασία παρακολούθησης των εξελίξεων και διοργάνωση νέων σεμιναρίων μετά από την έναρξη της εφαρμογής τους».

Δηλώσεις του ομιλητή κ. Αθανάσιου Καραμπίνη

Δρ Πολιτικού Μηχανικού, Καθηγητή Δ.Π.Θ.

1. Τι αλλάζει στη φιλοσοφία της κατασκευής των κτιρίων με βάση τους ευρωκώδικες;

Τις τελευταίες δεκαετίες η γνώση στην επιστήμη του δομικού μηχανικού (όπως και σε άλλους κλάδους) έχει αυξηθεί εκθετικά, με αποτέλεσμα την ορθότερη και με μεγαλύτερη αξιοπιστία διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής των έργων. Αρκετά από τα σύγχρονα στοιχεία της διαδικασίας - φιλοσοφίας αυτής ήδη έχουν συμπεριληφθεί στους Εθνικούς κανονισμούς στη χώρα μας (Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος 2000, Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000) όμως τώρα με το πλέγμα των Ευρωκωδίκων καλύπτεται κανονιστικά όλη η διαδικασία για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός έργου, από την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των χρησιμοποιουμένων υλικών, μέχρι την αξιοπιστία του σχεδιασμού και της κατασκευής του αλλά και την συντήρησή του, μέσα από επαρκή επίβλεψη και συνολικό έλεγχο διασφάλισης ποιότητας.

Οι Ευρωκώδικeς (EuroNormes- EN) αποτελούν σύγχρονο πλήρες κείμενο βασισμένο στην μέχρι τώρα (εφαρμόσιμη) γνώση και αφορούν

 • ΕΝ 1990 Ευρωκώδικας 0: Βάσεις Σχεδιασμού των φερουσών κατασκευών
 • ΕΝ 1991 Ευρωκώδικας 1: Δράσεις
 • ΕΝ 1992 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα
 • ΕΝ 1993 Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός Φορέων από Χάλυβα
 • ΕΝ 1994 Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός Συμμείκτων Φορέων από Χάλυβα και Σκυρόδεμα
 • ΕΝ 1995 Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός Ξύλινων Φορέων
 • ΕΝ 1996 Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός Φορέων από Τοιχοποιία
 • ΕΝ 1997 Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός Σχεδιασμός
 • ΕΝ 1998 Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός Σχεδιασμός
 • ΕΝ 1999 Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός Φορέων από Αλουμίνιο

Με την χρησιμοποίηση των Ευρωκωδίκων κάθε έργο θεωρείται ενταγμένο σε μία ‘αλυσίδα παραγωγής με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συνεπώς πιστοποιείται ως προς τις ιδιότητες του (κάτι ανάλογο με την πιστοποίηση CE). Θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι με την εφαρμογή των Ευρωκωδίκων μετεξελίσσεται και συντονίζεται η κατασκευή ενός έργου σε οιονεί ‘βιομηχανοποιημένη παραγωγή’ στην οποία όμως απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν το προσωπικό που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και την κατάλληλη εμπειρία και ο ποιοτικός έλεγχος σε όλες τις φάσεις.

2. Ποιες σημαντικές αλλαγές φέρνουν οι ευρωκώδικες στους κανονισμούς για τον υπολογισμό του φέροντα οργανισμού των κατασκευών;

Το πλέγμα των Εc’s καλύπτει τον σχεδιασμό του δομικού συστήματος (φέροντος οργανισμού) για ένα σημαντικό εύρος κατασκευών και δράσεων (και των γεωτεχνικών συνιστωσών τους) όπως κτίρια γέφυρες δεξαμενές, δεξαμενές χύδην φορτίου (silos), ιστούς, πύργους καμινάδες κ.λπ. για τα φορτία χρήσεως, τις φάσεις κατασκευής, πυρκαγιά, προσωρινές κατασκευές, στοιχεία τα οποία οι υφιστάμενοι κανονισμοί δεν κάλυπταν ή κάλυπταν αποσπασματικά.

Βασίζονται στις θεμελιώδεις (για τον σχεδιασμό) αρχές για την ασφάλεια, λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα των κατασκευών και θεωρούν ως βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς σχεδιασμού ότι μία κατασκευή στον χρόνο ζωής της θα πρέπει να:

 • αντιμετωπίζει όλες τις δράσεις και να παραμένει κατάλληλη προς χρήση,
 • διαθέτει επαρκή αντίσταση λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα
 • διαθέτει επαρκή αντίσταση σε πυρκαγιά
 • μην υφίσταται από ‘ατυχή’ συμβάντα δυσανάλογες βλάβες (ανθρώπινα λάθη, έκρηξη, πρόσκρουση κ.α.)

Μέσα από μία πιθανολογική προσέγγιση των επιμέρους αβεβαιοτήτων (δράσεων και αντιστάσεων) καθορίζονται επίπεδα αξιοπιστίας σχεδιασμού – κατασκευής τα οποία συναρτώνται με διαφορετικό επίπεδο συνεπειών σε περίπτωση υπέρβασης της εξεταζόμενης οριακής κατάστασης (λ.χ. αστοχίας) και με διαφορετικό συντελεστή αξιοπιστίας (βλέπε σχετικό πίνακα) όπου τα επιμεριζόμενα ‘βάρη’ είναι ανάλογα των συνεπειών ενδεχόμενης αστοχίας και των αβεβαιοτήτων του σχεδιασμού – κατασκευής.

3. Που θα πρέπει να εστιάσουν και τι να προσέξουν οι μηχανικοί στο νέο κανονιστικό πλαίσιο;

Στο νέο αυτό κανονιστικό πλαίσιο παρουσιάζονται πολλά επιπλέον στοιχεία ως προς τους υφιστάμενους κανονισμούς (ΕΚΩΣ, ΕΑΚ κ.α.) με αποτέλεσμα να έχει την δυνατότητα ο μηχανικός, ανάλογα με το πρόβλημα, να επιλέξει τις επιθυμητές λύσεις οι οποίες θα του εξασφαλίσουν τον βέλτιστο σχεδιασμό.

Με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να γίνει η επιλογή των επιμέρους βασικών παραμέτρων σχεδιασμού (π.χ. κατηγορία πλαστιμότητας της κατασκευής, επίπεδο επίβλεψης του σχεδιασμού, επίπεδο εποπτείας) ώστε να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες ουσιαστικής υλοποίησης, αλλά και σε μέτρα τα οποία σχετίζονται με τη διαχείριση ποιότητας, ή στοχεύουν στη μείωση των σφαλμάτων, την ικανοποιητική εκτέλεση και την επαρκή επιθεώρηση και συντήρηση

Επίσης στους επιπρόσθετους ελέγχους των οριακών καταστάσεων αστοχίας και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των οριακών καταστάσεις λειτουργικότητας (πχ αποφυγή ελέγχου παραμορφώσεων, ανθεκτικότητα) αλλά και στην σημασία  των κατασκευαστικών λεπτομερειών. .

4. Κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε πρακτικά τις ευρωπαϊκές οδηγίες;

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα γίνεται ένας αγώνας δρόμου για την ενημέρωση των συναδέλφων μηχανικών όσο και την προσαρμογή των σχετικών βοηθημάτων (λογισμικό – προγράμματα) με στόχο την ορθή εφαρμογή των νέων κανονιστικών διατάξεων.

Ήδη έχουν ξεκινήσει δράσεις ενημέρωσης των συναδέλφων μηχανικών από διάφορους φορείς (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Πολυτεχνεία κ.λπ.) μέσα από ημερίδες και άλλο ενημερωτικό υλικό. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η εφαρμογή των Ευρωκωδίκων ως κανονιστικών κειμένων δεν αφορά μόνο στη χώρα μας αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η έναρξη της εφαρμογής τους θα γίνει ταυτόχρονα σε όλες της χώρες της. Είναι επίσης σημαντικό ότι τα κείμενα αυτά πριν λάβουν την οριστική τους μορφή είχαν μία μακρά περίοδο ‘επιστημονικής επώασης’ όπου εκτός από το γεγονός ότι οι χώρες μέλη μέσω των εκπροσώπων τους ενημερώνονταν για την πορεία και το περιεχόμενο τους παράλληλα διαμόρφωναν και ένα Εθνικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό ορισμένων στοιχείων – παραμέτρων τα οποία αφορούν σε ιδιαιτερότητες κάθε χώρας (π.χ. σεισμός για της χώρες της Ν Ευρώπης, χιόνι για της αντίστοιχες Σκανδιναβικές). Ιδιαιτερότητες οι οποίες εκφράζονται μέσα από τα Εθνικά κείμενα εφαρμογής. Παράλληλα πιστεύω ότι κατά την διαδικασία της εφαρμογής τους θα απαιτηθούν επιπλέον ‘διευκρινήσεις’.

Πηγές και ενδιαφέρον ενημερωτικό-εκπαιδευτικό υλικό -εφαρμογές μπορεί κανείς να αντλήσει από το υλικό των διαφόρων σεμιναρίων – εκδηλώσεων- μαθημάτων αλλά και από την σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/showpage.php?id=332

Κατηγορία συνεπειώνΠεριγραφήΠαραδείγματα Κτηρίων και Τεχνικών Έργων
CC3Υψηλή συνέπεια από απώλειαανθρώπινης ζωής, ή πολύ μεγάλες οικονομικές,κοινωνικές ή περιβαλλοντικές συνέπειεςΕξώστες σταδίων,δημόσια κτήρια όπου οισυνέπειες της αστοχίαςείναι μεγάλες (π.χ. μία αίθουσα συναυλιών)
CC2Μέτρια συνέπεια από απώλειαανθρώπινης ζωής, σημαντικέςοικονομικές, κοινωνικές ήπεριβαλλοντικές συνέπειεςΚτήρια κατοικιών καιγραφείων, δημόσια κτήριαόπου οι συνέπειες τηςαστοχίας είναι μέτριες(π.χ. κτήριο γραφείων)
CC1Χαμηλή συνέπεια απόαπώλεια ανθρώπινης ζωής καιμικρές ή αμελητέεςοικονομικές, κοινωνικές ήπεριβαλλοντικές συνέπειεςΑγροτικά κτήρια στα οποίαοι άνθρωποι κανονικά δενμπαίνουν (π.χ. κτήριααποθήκευσης),θερμοκήπια.