14.09.2016

σεμινάριο "Σύγχρονα Συστήματα Δόμησης", Ξάνθη

Στα πλαίσια της προσπάθειας και των στόχων του ΤΕΕ Θράκης για την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών του, αποδεχτήκαμε ως ΤΕΕ Θράκης την πρόταση της εταιρείας YTONG – THRAKON για την διεξαγωγή Τεχνικού Σεμιναρίου που αφορά σε νέα υλικά και συστήματα δόμησης με έμφαση την σύνδεση των νέων υλικών με την ισχύουσα νομοθεσία για τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κτηρίων.