21.11.2008

σεμινάριο "Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα", Κομοτηνή

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ»

Σεμινάριο από ΤΕΕ Θράκης στην ΚομοτηνήΤο Περιφερειακό τμήμα Θράκης του ΤΕΕ διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα :

«Υγιεινή και Ασφάλεια στα τεχνικά έργα»την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2008 στην αίθουσα του ΤΕΕ Θράκης στην Κομοτηνή ( 8. πμ- 14.30 μμ).

Το σεμινάριο διεξήχθη με επιτυχία και ικανοποιητική προσέλευση τεχνικών που ασχολούνται με την κατασκευή και την επίβλεψη των έργων.

Κατά την έναρξη του Σεμιναρίου ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης Νικόλαος Παπαθανασίουμεταξύ άλλων επεσήμανε «η ανθρώπινη ζωή και ο τραυματισμός δεν αποτιμώνται σε χρήματα».

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου, όπως εγκρίθηκε από τη Δ/σα Επιτροπή του Τμήματος, περιελάμβανε τις παρακάτω εισηγήσεις :

• «Επιλεκτική Αναφορά σε Νομοθετήματα Τεχνικών Έργων»
Βασίλης Λουκίδης,
 Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός(Τμηματάρχης Υ&Α της Εργασίας, ΕΟΑΕ ) ,

• «ΣΑΥ-ΦΑΥ - Εκτίμηση Επικινδυνότητας»
Στέλιος Σκαρβελάκης,
 Μηχανολόγος Μηχανικός (Αναπληρωτής Τμηματάρχης Υ&Α. της Εργασίας, ΕΟΑΕ)

• «Προστασία από Ηλεκτρισμό - Συγκροτήματα Αδρανών και Καλές & Κακές πρακτικές»
Βασίλης Λουκίδης,
 Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός(Τμηματάρχης Υ&Α της Εργασίας, ΕΟΑΕ) 

• «Προετοιμασία εργοταξίου – Σήμανση – ΜΑΠ»
Στέλιος Σκαρβελάκης,
 Μηχανολόγος Μηχανικός (Αν. Τμηματάρχης Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, ΕΟΑΕ)

• «Ικριώματα, Φορητές Κλίμακες, Ανοίγματα, Ξυλότυποι, Στέγες»
Μαρία Σ. Δόση- Σιββά,
 Αρχιτέκτων Μηχανικός (Προϊσταμένη – Τμήμα ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας – Θράκης)

• «Κατεδαφίσεις, Εκσκαφές, Αντιστηρίξεις, , Υποχρεώσεις Συντελεστών Τεχνικών Έργων»
Μαρία Σ. Δόση- Σιββά,
 Αρχιτέκτων Μηχανικός (Προϊσταμένη – Τμήμα ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας – Θράκης)

• «Πρώτες Βοήθειες σε ατυχήματα στα Τεχνικά Έργα»
Σοφία Πετροπούλου Παπαναστασίου,
 Ιατρός Αναισθησιολόγος με εξειδίκευση στα Επείγοντα Περιστατικά
(Διευθύντρια ΕΚΑΒ ΘΡΑΚΗΣ - Υπεύθυνη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής)

• «Επαγγελματικές Ασθένειες στα Τεχνικά Έργα»
Νεκτάριος Μπουμπόπουλος .
 Γιατρός εργασίας