29.09.2023

Αγγελία: Εταιρεία αναζητά Μηχανικό, Σύμβουλο Υγείας και Ασφάλειας σε Τεχνικά Εργά

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΟΠΟΣ: Κομοτηνή

ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗ

Η Ergonomia SA, είναι η πρώτη εταιρεία Συμβούλων Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (από το 1992), η οποία έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την συνέπεια και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της. Στο πλαίσιο ανάπτυξης της ομάδας Τεχνικών Έργων της Ergonomia, αναζητούμε συνεργασία με έμπειρο Σύμβουλο Ασφάλειας και Υγείας, ο οποίος θα γίνει μέρος του δικτύου μας και θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε μεγάλο οικοδομικό έργο στην περιοχή της Κομοτηνής.

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Καθημερινή παρακολούθηση της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας του έργου
 • Συνεργασία με τον Κύριο του Έργου για την υλοποίηση του με ασφάλεια
 • Reporting και ενεργή συμμετοχή σε Safety Meetings

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Δίπλωμα ή Πτυχίο Πολιτικού / Μηχανολόγου / Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας σε Τεχνικά Έργα               ή
 • 10ετής εμπειρία στην επίβλεψη κατασκευαστικών έργων

Δεξιότητες:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση cv@ergonomia.gr.